GIÁM ĐỐC MARKETING

 • Kinh nghiệm điều hành quản lý cấp bậc Trưởng phòng marketing trở lên;
 • Hiểu biết phần mềm chuyên dụng, thiết kế, hình ảnh … ngành Marketing;
 • Kiến thức chuyên ngành Marketing, có kiến thức quảng cáo, thương hiệu;
 • Có khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện phương án chiến lược 
 • Quản lý, kiểm soát quá trình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Có năng lực và uy tín tổ chức, lãnh đạo. Ngoại giao và ứng xử tốt.

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

 • Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch KD các dự án của Công ty.
 • Xây dựng kế hoạch bán hàng hiệu quả. Lập kế hoạch kinh doanh cho từng thời điểm của từng dự án
 • Hỗ trợ NVKD chốt giao dịch và phát triển, khai thác khách hàng
 • Khảo sát, cập nhật diễn biến chung của thị trường để tư vấn cho Giám đốc KD về phương án kinh doanh, chiến lược Marketing…

 

NHÂN VIÊN KINH DOANH

 • Tư vấn, giới thiệu sản phẩm của Công ty đến với khách hàng

 • Tiếp nhận điện thoại khách hàng, giải đáp thắc mắc cho khách hàng khi cần.

 •  Đàm phán ký kết hợp đồng và hỗ trợ khách hàng các thủ tục trước và sau khi kí hợp đồng.

 •  Đăng tin, quảng cáo cho dự án Công ty trên các phương tiện truyền thông,….

 • Một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp. 

   

PHÓ PHÒNG KINH DOANH

 • Làm việc tại văn phòng công ty.
 • Hỗ trợ trưởng bộ phận tư vấn, đàm phán kí kết hợp đồng, hỗ trợ khách hàng các thủ tục trước và sau khi kí kết.
 • Thiết lập và hỗ trợ thông tin lịch hẹn
 • Không áp chỉ tiêu doanh số
 • Một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.