Tập đoàn AMATA đề xuất đầu tư dự án khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ (3.800 hecta) tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 26 tháng 10 năm 2020, tập đoàn Amata đã có văn bản AVN 09-01/2020 gửi tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc xin lập nghiên cứu dự án đầu tư Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong văn bản có nêu rõ vị trí thuận lợi của Bà Rịa – Vũng Tàu với hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế, các tuyến cao tốc quốc gia, giao thông đường bộ liên vùng được quy hoạch đồng bộ và đang dần được đầu tư phát triển. Tập đoàn Amata mong muốn được đầu tư vào Bà Rịa – Vũng Tàu và đề xuất chọn vị trí đầu tư dự án tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức.

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có công văn số 12925/UBND-VP gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương; UBND huyện Châu Đức; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh về việc tiếp và làm việc với Tập đoàn Amata về nghiên cứu Dự án đầu tư khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Châu Đức tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức.

Ngày 17 tháng 03 năm 2021, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức có văn bản số 814/UBND-KTHT gửi UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc ý kiến về dự kiến quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Châu Đức đính hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong văn bản trên UBND huyện Châu Đức có đề cập đến việc đề xuất chấp thuận thực hiện dự án khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ Châu Đức (Khu đô thị – công nghiệp công nghệ cao Cù Bị) với quy mô 3.000 hecta và thời gian thực hiện dự án là giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Ngoài ra, văn bản trên cũng đề cập đến việc đầu tư Khu đô thị – công nghiệp tại xã Xà Bang với diện tích dự kiến 1.200 hecta, thời gian thực hiện năm 2026-2030, tầm nhìn 2050; Khu đô thị – công nghiệp tại xã Bình Ba với quy mô 800 hecta và hời gian thực hiện 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Mở rộng thêm Khu công nghiệp Đá Bạc giai đoạn 2 và 3 với tổng diện tích khoảng 700 hecta.

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.