Về công tác đất đai đối với dự án KCN – Đô thị Châu Đức, SZC sẽ nhận bàn giao mặt bằng các hộ đã phê duyệt phương án bồi thường năm 2020 và năm 2021 diện tích khoảng 230 ha (KCN 100ha và KĐT 130 ha). Tổng chi phí đầu tư dự kiến Khu đô thị Châu Đức năm 2021 khoảng gần 150 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư hạ tầng KCN dự kiến trong năm nay là 319,24 tỷ đồng.

Theo tài liệu ĐHCĐ được công bố, CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) đặt kế hoạch kinh doanh năm 2021 với tổng doanh thu 584,26 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 176,29 tỷ đồng. So với thực hiện trong năm 2020 thì doanh thu kế hoạch năm 2021 của SZC tăng trưởng 27% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 5%.

 

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 dự kiến ở mức 10%, tương đương năm 2020.

Trong năm 2021, SZC sẽ hoàn tất các thủ tục để xúc tiến ký hợp đồng thuê đất với các khách hàng đã ký thỏa thuận trong năm 2020, tiếp tục mời gọi nhà đầu tư ký thỏa thuận thuê đất và ký hợp đồng thuê đất trong năm 2021 với diện tích khoảng 50ha (trong đó diện tích ký hợp đồng thuê đất khoảng 26-28 ha).

SZC sẽ nghiên cứu biến động thị trường BĐS và xu hướng dịch chuyển đầu tư của các nước trên thế giới để có phương án thu hút đầu tư hiệu quả vào KCN Châu Đức.

Kế hoạch doanh thu cho thuê đất KCN, nhà xưởng, phí quản lý và các dịch vụ hạ tầng KCN năm 2021 khoảng 461,43 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ cho thuê đất khoảng 455,83 tỷ đồng.

Hoạt động tư vấn giám sát dự kiến mang về doanh thu 3 tỷ đồng; Sân tập Golf mang về 530 triệu đồng trong năm 2021. Bên cạnh đó, SZC sẽ hoàn thiện sân Golf 18 lỗ và tổ chức vận hành kinh doanh với mục tiêu doanh thu 16 tỷ đồng trong năm nay.

Với hoạt động kinh doanh BĐS dân dụng, SZC sẽ triển khai tiếp thị, bán hàng KDC Sonzdezi Hữu Phước, kế hoạch mang về doanh thu 90 tỷ đồng trong năm nay.

Về công tác đất đai đối với dự án KCN – Đô thị Châu Đức, SZC sẽ nhận bàn giao mặt bằng các hộ đã phê duyệt phương án bồi thường năm 2020 và năm 2021 diện tích khoảng 230 ha (KCN 100ha và KĐT 130 ha). Tổng chi phí đầu tư dự kiến Khu đô thị Châu Đức năm 2021 khoảng gần 150 tỷ đồng, tổng giá trị đầu tư hạ tầng KCN dự kiến trong năm nay là 319,24 tỷ đồng.

Nguồn: Cafef

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.