UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có ý kiến về đề nghị nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án Khu nhà ở Sala Châu Pha hơn 36ha tại thị xã Phú Mỹ.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 3635/SXD-QLN ngày 30/8/2022 và văn bản số 4065/SXD-QLN ngày 23/9/2022 về việc báo cáo và đề xuất liên quan đến đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Đất Thịnh được nghiên cứu, khảo sát, lập phương án quy hoạch để đầu tư dự án Khu nhà ở Sala Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, UBND tỉnh đồng ý cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đất Thịnh nghiên cứu, khảo sát, đề xuất ý tưởng đầu tư dự án Khu nhà ở Sala Châu Pha tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ với diện tích khoảng 366.485m2.

Thời hạn nghiên cứu là 06 tháng, kể từ ngày ký văn bản này. Mọi chi phí thực hiện do Công ty Đất Thịnh chịu trách nhiệm. Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh giao UBND thị xã Phú Mỹ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thị xã Phú Mỹ và các Sở ngành có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đất Thịnh khảo sát theo quy định.

Tại xã Châu Pha, vào cuối năm 2021, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Bất động sản Tâm Nguyên đầu tư dự án Khu nhà ở Châu Pha với tổng diện tích đất khoảng 24.548 m2 với tổng vốn đầu tư do nhà đầu tư đề xuất là 179,2 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm.

Tiến độ thực hiện dự án chia làm 02 giai đoạn: giai đoạn 1 (năm 2021) triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, đầu tư hoàn thành phần hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; giai đoạn 2 (từ năm 2022 – 2023) xây dựng các hạng mục nhà, hoàn thành đưa dự án vào sử dụng.

Nguồn: cafeland.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.