Theo Bộ Xây dựng, số liệu thống kê về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) quý I-2021 cho thấy, lĩnh vực bất động sản Việt Nam vẫn duy trì sức hút đối với nhà đầu tư nước ngoài (đứng sau công nghiệp chế biến, chế tạo).

Cụ thể, trong quý I-2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản đạt 10,13 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng vốn đăng ký lũy kế vào lĩnh vực bất động sản trong quý I-2021 đạt 0,6 tỷ USD, tăng 56% so với cùng kỳ (tháng 3-2020 là 0,264 tỷ USD).

Theo đánh giá, phân tích của nhiều tổ chức kinh tế, có nhiều nguyên nhân để dòng vốn FDI đi vào lĩnh vực bất động sản như: Việt Nam có sự ổn định về chính trị, tăng trưởng kinh tế; Việt Nam cũng là quốc gia thời gian qua đã rất tích cực cải thiện môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, sự chuyển tiếp giữa Luật Đầu tư 2014 và Luật Đầu tư 2020 vừa qua đã có ảnh hưởng tích cực tới tình hình cấp mới/điều chỉnh các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Nguồn: Báo Hà Nội mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.