Các khu công nghiệp của IDICO gồm: Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng đang tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình cần thiết thu hút đầu tư với mục tiêu cho thuê tối thiểu 20 ha.

Theo ông Nguyễn Cao Nguyên – Thành viên HĐQT Tổng công ty IDICO, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi IDICO thoái hết phần vốn nhà nước và chuyển sang mô hình hoạt động mới với định hướng nâng cao tầm vóc và vị thế thương hiệu trên thương trường.

IDICO tập trung phân tích, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của doanh nghiệp để nhanh chóng đưa ra những giải pháp và thúc đẩy tái cơ cấu công ty mẹ, công ty con, nâng cao năng lực tài chính.


Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các lĩnh vực kinh doanh then chốt như: khu công nghiệp, bất động sản nhà ở khu công nghiệp, năng lượng và kho bãi, nhà xưởng cho thuê…

Một trong những mục tiêu của IDICO trong năm 2021 là thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm. Cụ thể như thúc đẩy hoàn thành xử lý sự cố, khôi phục đưa Nhà máy thủy điện Đak Mi 3 vào vận hành phát điện thương mại trở lại trong tháng 6/2021.

Đặc biệt, tận dụng cơ hội để phát huy thế mạnh về khu công nghiệp với nhiều dự án được đưa vào khai thác nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.
Đối với khu công nghiệp Hựu Thạnh, IDICO đẩy nhanh khâu giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường và ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành; xây dựng hoàn thành Nhà máy xử lý nước thải giai đoạn 1 với công suất 4.000 m3/ngày đêm trước tháng 10/2021 theo tiến độ hợp đồng đã ký kết.

Cùng đó, các tuyến 22KV trong nội khu và tuyến 22KV riêng biệt đấu nối ra trạm biến áp 110KV Hựu Thạnh 2 đến lưới điện 22KV cũng sẽ hoàn thành trong tháng 6 tới để đảm bảo quỹ đất công nghiệp sẵn sàng cho thuê tối thiểu 80 ha trong năm 2021.

Khu công nghiệp Cầu Nghìn cũng đang được IDICO tập trung chuyển mục đích sử dụng đất lúa và giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 với 140ha; đồng thời, tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh nút giao khu công nghiệp, cổng và hạ tầng kỹ thuật, nhà điều hành phục vụ thu hút đầu tư và cho thuê tối thiểu 10 ha trong năm 2021.

Những khu công nghiệp khác của IDICO gồm: Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng cũng tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện các hạng mục công trình cần thiết thu hút đầu tư với mục tiêu cho thuê tối thiểu 20 ha trong năm 2021.

Nguồn: Bnews

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.