Công ty cổ phần địa ốc thành đô

  • Trụ sở: 6-6A đường D52, P.12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
  • Hotline: 0777 933 887
  • Email: thanhdogroup.jsc@gmail.com

PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 • Địa chỉ: 6-6A đường D52, P.12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 0777 933 887
 • Email: cskhthanhdogroup@gmail.com

PHÒNG NHÂN SỰ

 • Địa chỉ: 6-6A đường D52, P.12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 0777 933 887
 • Email: tuyendungthanhdogroup.hcns@gmail.com

PHÒNG PHÁP LÝ

 • Địa chỉ: 6-6A đường D52, P.12, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 0777 933 887
 • Email: cskhthanhdogroup@gmail.com

PHÒNG CÔNG NỢ

LIÊN HỆ VỚI ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ