Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Thành Đô

  • Trụ sở: Số 36 Đường số 7, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh.
  • Hotline: 0777 933 887
  • Email: thanhdogroup.jsc@gmail.com

PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 • Địa chỉ: Số 36 Đường số 7, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 0777 933 887
 • Email: cskhthanhdogroup@gmail.com

PHÒNG NHÂN SỰ

 • Địa chỉ: Số 36 Đường số 7, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 0777 933 887
 • Email: tuyendungthanhdogroup.hcns@gmail.com

PHÒNG PHÁP LÝ

 • Địa chỉ: Số 36 Đường số 7, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 0777 933 887
 • Email: cskhthanhdogroup@gmail.com

PHÒNG CÔNG NỢ

 • Địa chỉ: Số 36 Đường số 7, Khu đô thị An Phú An Khánh, Phường An Phú, Quận 2, TP.Hồ Chí Minh.
 • Hotline: 0777 933 887 
 • Email: cskhthanhdogroup@gmail.com

LIÊN HỆ VỚI ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ