Cục Hàng hải Việt Nam vừa đề nghị Bộ GT-VT phê duyệt kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải 2023 với tổng kinh phí dự kiến hơn 1.700 tỷ đồng.

Trong các dự án bảo trì kết cấu hạ tầng trong năm 2023, có 5 tuyến luồng được nạo vét, duy tu từ năm 2022 – 2023 gồm 2 tuyến luồng khu vực phía Bắc và 3 luồng khu vực phía Nam. Trong đó, có tuyến luồng Sài Gòn – Vũng Tàu, tổng mức đầu tư dự kiến 125 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là hạng mục đầu tư nạo vét tuyến luồng chuyển tiếp từ năm 2022 nên Cục Hàng hải Việt Nam đề xuất tăng thêm kinh phí 23 tỷ đồng do ảnh hưởng của giá nhiên liệu gia tăng.

Được biết, tuyến luồng Sài Gòn – Vũng Tàu hiện đang được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công nạo vét và dự kiến hoàn thành trong tháng 7, triển khai thi công tháng 8/2022.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.