Theo Nghị quyết của Chính phủ, tuyến đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức thi công từ 30/6/2023, hoàn thành 30/6/2026.

Chính phủ quyết nghị triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP HCM được Quốc hội khóa XV quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, cụ thể như sau:

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP HCM (Dự án) đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022, chia thành 8 dự án thành phần thực hiện theo hình thức đầu tư công, đi qua địa bàn 03 tỉnh (Đồng Nai, Bình Dương, Long An) và TP HCM, trong đó có 04 dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư. Mỗi dự án là một dự án thu hồi đất trên địa bàn của 01 tỉnh mà không phải là dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại khoản 1 Điều 87 Luật Đất đai năm 2013.

Chính phủ quyết nghị khởi công xây dựng đường Vành đai 3 TP HCM vào 30/6/2023. Ảnh TUHCM.

Bốn tỉnh, thành phố thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư các dự án thành phần: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố là TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư các dự án thành phần. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định pháp luật về đầu tư công. Việc lập, thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo các dự án thành phần.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An và người có thẩm quyền được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, các gói thầu thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong 02 năm kể từ khi Nghị quyết số 57/2022/QH15 được Quốc hội thông qua. Trình tự, thủ tục thực hiện chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Dự kiến tiến độ, kế hoạch triển khai: Nghị quyết cũng nêu cụ thể dự kiến tiến độ, kế hoạch triển khai. Theo đó, lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án thành phần: Bắt đầu từ 5/8/2022, hoàn thành 15/11/2022.

Lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi cho từng dự án thành phần: Bắt đầu từ 10/8/2022, hoàn thành 30/11/2022.

Bàn giao hồ sơ và cọc GPMB cho địa phương: Bắt đầu từ 10/8/2022, hoàn thành 30/9/2022.

Địa phương thực hiện công tác GPMB: Bắt đầu từ 1/10/2022, hoàn thành 30/3/2024

Lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán; lựa chọn nhà thầu xây lắp, Tư vấn giám sát,… và khởi công: Bắt đầu từ 30/11/2022, hoàn thành 30/6/2023.

Tổ chức thi công bắt đầu từ 30/6/2023, hoàn thành 30/6/2026

Cho phép triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện

Chính phủ cho phép UBND các tỉnh, thành phố: TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An triển khai đồng thời một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xác định các bãi đổ chất thải rắn xây dựng trong giai đoạn chuẩn bị dự án, bao gồm:

Tổ chức lập, phê duyệt, bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc (thiết kế ranh) giải phóng mặt bằng của các dự án thành phần theo từng giai đoạn (tùy thuộc mức độ phức tạp về kỹ thuật của từng đoạn tuyến) để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng trên sẽ được cập nhật đảm bảo phù hợp dự án đầu tư được duyệt.

Khẩn trương tổ chức rà soát, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bảo đảm đủ cơ sở, căn cứ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện các công việc khác có liên quan tới công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trên cơ sở hồ sơ thiết kế cắm cọc (thiết kế ranh) giải phóng mặt bằng được phê duyệt, các địa phương xác định nhu cầu tái định cư, rà soát quỹ đất, quỹ nhà tái định cư để xác định địa điểm, hình thức tái định cư; lập, thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện các bước tiếp theo; tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư; triển khai thực hiện việc giải phóng mặt bằng khu tái định cư (nếu có).

Sơ đồ tuyến Vành đai 3 TP HCM.

Các địa phương xác định vị trí diện tích các bãi đổ chất thải rắn xây dựng đáp ứng nhu cầu của các dự án thành phần; thực hiện các công việc liên quan như đánh giá tác động môi trường, giải phóng mặt bằng các bãi đổ chất thải rắn xây dựng (nếu có) bảo đảm tiến độ thi công.

Cho phép triển khai đồng thời các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc: Thẩm định, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; điều chỉnh cục bộ các quy hoạch có liên quan đến Dự án; khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán và lựa chọn nhà thầu; các công việc khác có liên quan để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án thành phần; các thủ tục nêu trên cần đảm bảo nguyên tắc kết quả thực hiện của một số công việc được thực hiện ở bước trước là cơ sở để triển khai các công việc tiếp theo theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

Với các mỏ khoáng sản chưa được cấp phép, nhà thầu phải lập hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch khai thác; đánh giá tác động môi trường; nộp tiền cấp quyền khai thác khoảng sản, thuế, phí, lệ phí. Sau khi khai thác đủ khối lượng cho dự án, nhà thầu có trách nhiệm cải tạo, phục hồi môi trường, bàn giao cho địa phương quản lý.

Các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng đã cấp phép, đang hoạt động, còn thời hạn khai thác, UBND cấp tỉnh được nâng công suất không quá 50% mà không cần lập dự án điều chỉnh, đánh giá tác động môi trường.

Tại hội nghị triển khai đầu tư xây dựng dự án Vành đai 3 chiều 15/7, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi nói với nhu cầu sử dụng đất 643 ha, ảnh hưởng hơn 3.800 hộ dân, công tác giải phóng mặt bằng là áp lực rất lớn, nếu không chuẩn bị kỹ sẽ ảnh hưởng tiến độ.

Trước đó ngày 16/6, Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Vành đai 3 TP HCM . Tuyến đường dài 76km, đi qua TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, chia thành 8 dự án thành phần, hình thức đầu tư công. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ áp dụng thu phí tự động.

Tổng vốn đầu tư dự án là 75.300 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách giai đoạn 2021-2025 là 61.000 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030 là 14.300 tỷ đồng.

Nguồn: doanhnhanvn.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.