Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu đáng chú ý nhất.

7. Đường đi qua trường tiểu học Phú Xuân

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Ngãi Giao, có chiều dài khoảng 1 km. Điểm đầu nằm trên đường Hùng Vương (gần trạm xăng dầu Quang Liêm). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của thị trấn.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 2.
Đường đi qua trường tiểu học Phú Xuân theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 3.
Đường đi qua trường tiểu học Phú Xuân trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường song song với đường Hùng Vương

Theo quy hoạch, đường song song với đường Hùng Vương sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 680 m. Điểm đầu nằm trên đường Âu Cơ (gần cơm bình dân Hương Hồng). Điểm cuối nằm trên đường đi qua trường tiểu học Phú Xuân, đây là một đường sẽ mở mới, đã được giới thiệu ở trên.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 4.
Đường song song với đường Hùng Vương theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 5.
Đường song song với đường Hùng Vương trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường đi qua tượng đài chiến thắng Bình Giã

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Ngãi Giao, có chiều dài khoảng 1 km. Điểm đầu nằm trên đường Hùng Vương (gần văn phòng công chứng Nguyễn Văn Đức). Điểm cuối nằm trên địa giới phía đông của thị trấn (gần Bình Giã Điền Viên).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 6.
Đường đi qua tượng đài chiến thắng Bình Giã theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 3) - Ảnh 7.
Đường đi qua tượng đài chiến thắng Bình Giã trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Nguồn: vietnammoi.vn

=>> XEM THÊM PHẦN 2 TẠI ĐÂY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.