Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu ĐỨc, Bà Rịa – Vũng Tàu đáng chú ý nhất.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 1.
Thị trấn Ngãi Giao là một trong những thị trấn thuộc huyện Châu Đức. thị trấn có diện tích khoảng 13,96 km². Vị trí địa lý của thị trấn Ngãi Giao như sau: Phía đông giáp xã Bình Giã; Phía tây giáp xã Láng Lớn; Phía nam giáp xã Bình Ba; Phía bắc giáp xã Bàu Chinh.

4. Đường nối địa giới phía bắc tới địa giới phía nam của thị trấn 

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Ngãi Giao, có chiều dài khoảng 3,4 km. Điểm đầu nằm trên địa giới phía bắc của thị trấn (gần tạp hóa Thịnh). Điểm cuối nằm trên địa giới phía nam của thị trấn (gần trại chim cảnh Vinh Hoa).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 2.
Đường nối địa giới phía bắc tới địa giới phía nam của thị trấn theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 3.
Đường nối địa giới phía bắc tới địa giới phía nam của thị trấn trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối dự án tuyến đường nối địa giới phía bắc tới địa giới phía nam của thị trấn với đường Lý Thường Kiệt 

Theo quy hoạch, đường nối đường Lý Thường Kiệt với dự án đường nối địa giới phía bắc tới địa giới phía nam của thị trấn sẽ được mở trong thời gian tới, có chiều dài vào khoảng 1 km. Điểm đầu nằm trên dự án tuyến đường nối địa giới phía bắc tới địa giới phía nam của thị trấn. Điểm cuối nằm trên đường Lý Thường Kiệt (gần hồ bới Lưu Ly).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 4.
Đường nối dự án tuyến đường nối địa giới phía bắc tới địa giới phía nam của thị trấn với đường Lý Thường Kiệt theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 5.
Đường nối dự án tuyến đường nối địa giới phía bắc tới địa giới phía nam của thị trấn với đường Lý Thường Kiệt trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối đường Thôn Kim Giao với đường Lý Thường Kiệt

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở thị trấn Ngãi Giao, có chiều dài khoảng 1,3 km. Điểm đầu nằm trên đường Thôn Kim Giao. Điểm cuối nằm trên đường Hoàng Hoa Thám (gần công ty TNHH trạm xăng dầu Thiện Nga).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 6.
Đường nối đường Thôn Kim Giao với đường Lý Thường Kiệt theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần 2) - Ảnh 7.
Đường nối đường Thôn Kim Giao với đường Lý Thường Kiệt trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ QHSDĐ đến năm 2030 huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Nguồn: vietnammoi.vn

=>> XEM THÊM PHẦN 1 TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.