• Vị trí: Long Phước - Bà Rịa Vũng Tàu
  • Quy mô: Hơn 100 nền biệt thự

  • Vị trí: Long Phước - Bà Rịa Vũng Tàu
  • Quy mô: Hơn 100 nền biệt thự

  • Vị trí: Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Quy mô: 5ha