Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, tính đến ngày 20/7, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 15,41 tỉ USD, bằng 92,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư đánh giá, tuy vốn đăng vốn đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021, song vốn điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần tăng mạnh trong 7 tháng qua.

Cơ cấu ĐTNN 7 tháng đầu năm 2022 theo thành phần vốn đầu tư. Nguồn: MPI

Cụ thể, có 927 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 7,9% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký đạt trên 5,72 tỉ USD, giảm 43,5% so với cùng kỳ.

Đồng thời có 579 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 7,24 tỉ USD

Ngoài ra còn có 2.072 lượt góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp đạt trên 2,58 tỉ USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 10 tỉ USD, chiếm 64,3% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 3,21 tỉ USD, chiếm gần 20,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Tiếp theo lần lượt là các ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ; thông tin truyền thông với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt là gần 526,2 triệu USD và gn 465 triệu USD.

Nếu xét về số lượng dự án mới thì bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ là các ngành thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 30,5%, 26,6% và 15,7% tổng số dự án.

Theo số lượng dự án, Hàn Quốc vẫn là đối tác có nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và góp vốn mua cổ phần nhiều nhất trong 7 tháng năm 2022.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 51 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 7 tháng đầu năm 2022. Bình Dương dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăg ký gần 2,6 tỉ USD, chiếm 16,7% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 94,9% so với cùng kỳ năm 2021. TP.HCM đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 2,43 tỉ USD, chiếm 15,6% tổng vốn, tăng 36,5% so với cùng kỳ. Bắc Ninh xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1,68tỉ USD, chiếm 10,8% tổng vốn và tăng gấp hơn 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Nếu xét về số dự án mới, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP.HCM, Hà Nội.

Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 11,57 tỉ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: cafeland.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.