Ngày 29-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã chủ trì phiên họp kỳ 2 của Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (dự án thành phần 1) và đường Vành đai 3 – TP.HCM (dự án thành phần 3, 4).

Theo Sở GT-VT, đối với dự án thành phần 1, dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, hiện nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị tư vấn và đang chuẩn bị các thủ tục để ký hợp đồng chính thức. Đồng thời, Sở GT-VT cũng đã chủ trì họp với các đơn vị liên quan để xử lý các nút giao cắt qua dự án. Sở KH-ĐT đã xử lý xong về việc giao kế hoạch từ nguồn ứng trước dự toán ngân sách địa phương năm 2023, theo đó dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã được ghi vốn 3 tỷ đồng để thực hiện các gói thầu trong bước chuẩn bị đầu tư.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu kết luận phiên họp

Đối với dự án đường Vành đai 3 – TP.HCM, vào ngày 26-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn và giao đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của các cơ quan chức năng. Dự án đường Vành đai 3 -TP.HCM cũng đã được ghi vốn 3 tỷ đồng để thực hiện các gói thầu trong bước chuẩn bị đầu tư.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu các đơn vị liên quan phải đảm bảo triển khai các công việc theo đường gantt của các dự án. Đặc biệt, các đơn vị liên quan phải phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thực hiện lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc triển khai các dự án. Sở TN-MT phải rà soát các vị trí đỗ thải cũng như các mỏ vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án. Các địa phương phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư phục vụ tái định cư cho người dân.

Nguồn:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.