Trong tài liệu ĐHCĐ thường niên, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII) đặt kế hoạch doanh thu đạt 6,7 nghìn tỷ đồng (+25% YoY) và LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số không tính chi phí hao mòn lợi thế thương mại là 615 tỷ đồng (+16% YoY).

thi-truong-bds

CII cũng công bố cổ tức tiền mặt cho năm 2020 là 1.200 đồng/CP, tương ứng lợi suất cổ tức 4,6%, phù hợp với dự báo hiện tại của chúng tôi. Ngoài ra, CII cũng có kế hoạch chia cổ tức 12% theo mệnh giá cho năm 2021. Tỷ trọng giữa cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phiếu sẽ được quyết định sau dựa theo KQKD thực tế 2021 của CII.

Liên quan đến các dự án bất động sản lớn, CII kỳ vọng sẽ bàn giao dự án nhà ở thấp tầng D’Verano (Lakeview 3) (TP. HCM) trong quý 2/2021, trong khi CII có kế hoạch hoàn thành dự án bất động sản Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) trong năm 2021.

Ngoài ra, CII cũng kỳ vọng dự án BOT cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ đi vào thu phí trong năm 2021. Theo các nguồn tin truyền thông, BOT Trung Lương – Mỹ Thuận sẽ đi vào thu phí trong giai đoạn tháng 9 – tháng 10/2021, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến giữa tháng 3/2021, dự án này đã hoàn thành 77% tiến độ.

Ngoài ra, CII cũng xin ý kiến cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT – ông John Eric T.Francia và Bà Nguyễn Lê Hoàng Yến, theo nguyện vọng cá nhân. 2 thành viên này là đại diện lần lượt từ Ayala Corporation và Rhinos Asset Management.

Các thông tin đáng chú ý khác từ tài liệu ĐHCĐ của CII bao gồm xin ý kiến cổ đông thông qua (1) thêm mảng môi giới & kinh doanh bất động sản vào danh mục ngành nghề kinh doanh, (2) thay đổi địa chỉ trụ sở chính của CII, (3) niêm yết toàn bộ trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 02/11/2020 trên sàn HNX, (4) điều chỉnh và bổ sung Điều lệ Công ty và Quy định nội bộ về Quản trị Doanh nghiệp tương ứng với Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán mới và (5) phê duyệt Quy chế Hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát của CII.

Nguồn: cafeland

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.