Bộ GT-VT vừa có Quyết định số 552/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

Theo quyết định này, 10 bến cảng mới được bổ sung vào danh mục, nâng tổng số bến cảng toàn quốc lên 296 cảng. Riêng BR-VT có 2 bến cảng được bổ sung lần này, gồm bến cảng Cái Mép Gemalink và bến cảng Tổng hợp Cái Mép.

Cảng Gemalink vừa được bổ sung vào danh mục cảng biển Việt Nam.

Bộ GT-VT yêu cầu, Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác, tổ chức cập nhật, trình Bộ GT-VT công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.