Bộ GT-VT vừa ban hành Thông báo kết luận cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1. Theo đó, Bộ GT-VT cho biết, tiến độ triển khai các dự án thành phần của cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu đều chậm so với yêu cầu theo Nghị quyết 90 ngày 25/7/2022 của Chính phủ. Bộ GT-VT yêu cầu chủ đầu tư của các dự án thành phần phải bám sát các mốc tiến độ yêu cầu của Chính phủ để triển khai thực hiện.

Cụ thể, Bộ GT-VT yêu cầu chủ đầu tư các dự án thành phần 1 và 3 khẩn trương hoàn thành các thủ tục lựa chọn, ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, làm cơ sở triển khai các thủ tục đầu tư theo quy định.

Cùng với đó, chủ đầu tư các dự án thành phần 1 và 2 cần đẩy nhanh tiến độ cập nhật, hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường để đồng thời trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đáp ứng tiến độ chung của dự án.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài khoảng 53,7 km (tỉnh Đồng Nai khoảng 34,2 km; tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 19,5 km). Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 17.837 tỷ đồng, sử dụng vốn đầu tư công. Quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 – 8 làn xe ô tô cao tốc, giai đoạn 1 quy mô 4 – 6 làn xe ô tô cao tốc theo từng đoạn tuyến. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, tiến độ yêu cầu cơ bản hoàn thành năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2026.

Nguồn: baobariavungtau.com.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.