Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bình Dương đạt được nhiều kết quả nổi bật về kinh tế – xã hội. Trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 2,5 tỷ USD, hơn 33.817 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước.

Ngày 22/6, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh Bình Dương đã tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai, thủ tục đầu tư, kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, có ý nghĩa thiết thực, tạo lòng tin, phấn khởi cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Bình Dương còn phối hợp nghiên cứu, triển khai các dự án giao thông kết nối, liên kết vùng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Kết quả nổi bật, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,84% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,35%.

Bình Dương thu hút FDI 6 tháng hơn 2,5 tỷ USD, đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển KT-XH - Ảnh 1.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bình Dương đạt được nhiều kết quả nổi bật về kinh tế – xã hội. Trong đó thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 2,5 tỷ USD, hơn 33.817 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước. Ảnh: V.D

Trong 6 tháng, toàn tỉnh thu hút được 33.817 tỷ đồng vốn đăng ký kinh doanh trong nước và 2,52 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (đạt 171% kế hoạch, tăng 91% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 133.300 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách ước thực hiện 34.800 tỷ đồng, đạt 58% dự toán HĐND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ giao; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 19 tỷ 181 triệu USD, tăng 10%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 12 tỷ 792 triệu USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tỉnh duy trì thặng dư thương mại gần 6,4 tỷ USD.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, dù dịch bệnh còn nhiều phức tạp, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục đạt kết quả khả quan, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Đến nay, tỉnh đã có 13/34 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm. Kinh tế của tỉnh từng bước phục hồi tích cực qua từng tháng, từng quý; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư vào tiến trình mở cửa, phục hồi của nền kinh tế được tăng lên…Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, UBND tỉnh Bình Dương đề nghị các cấp, các ngành nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, tranh thủ thời gian đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển.

Bình Dương thu hút FDI 6 tháng hơn 2,5 tỷ USD, đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển KT-XH - Ảnh 3.
Tỉnh Bình Dương đang đẩy nhanh kết nối hạ tầng giao thông với các tỉnh trong khu vực và TP.HCM. Ảnh: DV

Trong đó, các cấp, các ngành tập trung rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, khơi thông điểm nghẽn về huy động, sử dụng nguồn lực trong nền kinh tế; nghiên cứu xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù về thu hút nguồn lao động, vốn đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, tiêu chí thu hút đầu tư có chọn lọc trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các cấp, các ngành theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả hàng hóa để có giải pháp cân đối, bình ổn kịp thời (nhất là điện, xăng dầu); bảo đảm tiến độ xây dựng quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đang tập trung thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; tổ chức thu đúng, thu đủ, kịp thời khai thác các khoản thu còn dư địa vào ngân sách nhà nước để bổ sung cho đầu tư phát triển…

Nguồn: danviet.vm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.