Các dự án Becamex IDC được giao nằm tại phường Hoà Phú, Phú Tân và Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một.

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định điều chỉnh, bổ sung công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Thủ Dầu Một.

Tỉnh đã bổ sung 26 công trình, dự án với tổng diện tích 89,55 ha, gồm 2 công trình thực hiện theo hình thức thu hồi đất, 15 công trình theo hình thức chuyển mục đích sử dụng đất và 9 công trình thực hiện giao đất, cho thuê đất.

Các công trình thực hiện giao đất, cho thuê đất được bổ sung thêm gần 59 ha đất. Cả 9 công trình này đều là các dự án của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – Công ty CP (Becamex IDC).

Trong đó, Khu dân cư Hòa Lợi tại phường Hòa Phú được bổ sung thêm 0,82ha lên 163,9ha; khu tái định cư Hòa Lợi tại phường Hòa Phú được bổ sung thêm 3,89ha lên 141,1ha; khu tái định cư Phú Mỹ tại phường Phú Tân tăng 3,85ha lên 71,7ha; khu tái định cư Tân Vĩnh Hiệp tại phường Phú Tân tăng 11,15ha lên 104ha.

Bên cạnh đó, khu tái định cư Định Hòa tại phường Hòa Phú tăng 16,86ha lên 67,09; khu tái định cư Phú Chánh tại phường Hòa Phú, Hòa Tân tăng 7,8ha lên 233,8ha; khu đô thị mới – khu 4, 5, 6 tại phường Hòa Phú tăng 10,8ha lên 153ha; khu dân cư Chánh Nghĩa tại phường Chánh Nghĩa tăng 0,5ha lên 31,06ha; khu đô thị mới – khu 1 tại phường Hòa Phú, Phú Tân tăng 3,2 ha lên 709,6 ha.

Ngoài thành phố Thủ Dầu Một, UBND tỉnh Bình Dương cũng bổ sung, điều chỉnh công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thị xã Tân Uyên.

Theo đó bổ sung 01 công trình, dự án thực hiện thu hồi đất với diện tích 23,07ha; Bổ sung 11 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 19,8ha; Điều chỉnh diện tích, tên dự án 07 công trình với diện tích tăng thêm 0,34ha.

Nguồn: cafeland.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.