Đây là lần thứ 3, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý, tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, chấn chỉnh tình trạng phân lô bán nền trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa giao Sở Xây dựng phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tình hình triển khai các dự án nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, tổng hợp chung vào báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 3/6/2021 của UBND tỉnh về tình hình quản lý đất đai, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng theo đúng thời gian quy định.

Chỉ đạo lần này được ban hành sau khi Sở Xây dựng có báo cáo và đề xuất UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý sử dụng đất, chấn chỉnh tình trạng phân lô bán nền trên địa bàn tỉnh.

phan-lo-ban-nen

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra các khu đất đã được phân lô tách thửa đất ở, đủ điều kiện được chuyển nhượng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp chung vào báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND nêu trên về tình hình quản lý đất đai, quy hoạch sử dụng đất, định kỳ gửi về Sở Xây dựng tổng hợp.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát tình hình quy hoạch chi tiết xây dựng, tiến độ triển khai của các dự án nhà ở, khu đô thị; tình hình xây dựng tại các khu đất đã được phân lô tách thửa, xử lý các trường hợp phân lô, tách thửa trái các quy định của pháp luật; tình hình sử dụng đất của các thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng; tình hình quản lý đất đai, quy hoạch sử dụng đất; quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng gửi về Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp. Thời hạn báo cáo trước ngày 15/8/2021.

Đây là lần thứ 3, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan xử lý về việc này.

Trước đó, đầu tháng 6 vừa qua, UBND tỉnh này đã có văn bản hỏa tốc số 6778 gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm chấn chỉnh tình trạng phân lô, bán nền trên địa bàn tỉnh. Tại công văn này, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện kiểm soát quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn tỉnh và các hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đó, đầu tháng 7/2021, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục có văn bản gửi Sở Tài nguyên Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc kiểm tra tình hình xây dựng, rao bán đất nông nghiệp được phân lô.

Nguồn: Cafef

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.