Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Công Vinh, trong giai đoạn 2016-2020, thu hút đầu tư của tỉnh thuộc nhóm những địa phương dẫn đầu cả nước về quy mô vốn/dự án.

Thanh-do-smart-city-1
Một góc thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu). Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Cụ thể, khu vực doanh nghiệp nhà nước, vốn đăng ký bình quân đạt 250 tỷ đồng/doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước ngoài nhà nước vốn đăng ký bình quân khoảng 9,5 tỷ đồng/doanh nghiệp và khu vực doanh nghiệp FDI vốn đăng ký bình quân khoảng 103 triệu USD/doanh nghiệp (khoảng 2.112 tỷ đồng/doanh nghiệp).

Trong 5 năm qua, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 163 dự án đầu tư nước ngoài, 216 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 3,2 tỷ USD (xếp thứ 4/63 tỉnh thành phố về thu hút đầu tư nước ngoài) và 80.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã điều chỉnh tăng vốn cho 96 dự án đầu tư nước ngoài, 51 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 2,57 tỷ USD và 14.700 tỷ đồng.
Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 415 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 29,5 tỷ USD từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ và 605 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 307.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, với nhiều biện pháp, chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp, kinh tế tư nhân của tỉnh cũng đã có bước phát triển nhanh chóng. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã thành lập mới khoảng 7.800 doanh nghiệp (tăng hơn 44% so với giai đoạn 2011-2015), với tổng vốn đăng ký hơn 74.000 tỷ đồng (tăng gần 86% so với giai đoạn 2011-2015); đồng thời, thành lập mới 85 hợp tác xã, vượt 27% kế hoạch.
Nhờ thu hút đầu tư tăng và sự quan tâm, tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp triển khai dự án, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 5 năm qua đạt hơn 233.000 tỷ đồng (tăng bình quân hơn 7,7%/năm); trong đó, vốn ngân sách nhà nước chiếm hơn 17,6%, còn lại là vốn đầu tư của doanh nghiệp chiếm gần 82,4%.

Nguồn: bnews.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.