6 tháng đầu năm 2022, trong khi thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tăng mạnh, thì thu hút đầu tư trong nước lại giảm.
Tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 49,6% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Internet
Tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 49,6% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Internet

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 23 dự án của doanh nghiệp nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 296,75 triệu USD, tăng 49,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu hút mới 8 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 123,45 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn 15 dự án với tổng vốn tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 173,3 triệu USD; chấp thuận 8 hồ sơ góp vốn mua cổ phần với tổng số vốn góp là 26,78 triệu USD.

Tính đến nay, trên địa bàn Tỉnh có 439 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là 29.860,5 triệu USD, bao gồm trong khu công nghiệp (KCN) 267 dự án với tổng vốn đầu tư 12.203 triệu USD; ngoài KCN 172 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 17.657,5 triệu USD.

Riêng về đầu tư của doanh nghiệp trong nước, cùng thời gian trên, Tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 31 dự án với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 12.870,6 tỷ đồng, giảm 26,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, chấp thuận chủ trương đầu tư 20 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 7.518,1 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 8 dự án với vốn tăng thêm 5.352,5 tỷ đồng.

Đến nay, trên địa bàn Tỉnh có 675 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 343.104,3 tỷ đồng, gồm trong KCN có 263 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 148.541,7 tỷ đồng và bên ngoài KCN có 412 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 194.562,6 tỷ đồng.

Được biết, hiện UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch hành động tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2021 của Chính phủ.

Đồng thời, Tỉnh đã thông qua Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2022 – 2025 và Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022.

Nguồn: baodauthau.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.