UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa giao các cơ quan ban ngành trong tỉnh xây dựng lộ trình thực hiện nhằm sớm khởi công 34 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, các cơ quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng lộ trình thực hiện nhằm sớm khởi công dự án và gửi về Văn phòng UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/4/2019.


Nội dung xây dựng lộ trình cho các dự án gồm xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện, cơ quan chủ trì-phối hợp…

UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao các cơ quan định kỳ báo cáo hàng tháng tiến độ thực hiện, gửi về Văn phòng UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Trong 34 dự án trọng điểm có 16 dự án đầu tư công và 18 dự án kêu gọi đầu tư từ vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn khác.

Trong 18 dự án kêu gọi đầu tư thì Sở Xây dựng được giao 3 dự án gồm: Khu đô thị Gò Găng, dự án Chí Linh thành phố Vũng Tàu, Khu Tây Nam thành phố Bà Rịa.

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng lộ trình 8 dự án du lịch như: Khu đất Safari, dự án An Hải huyện Côn Đảo, dự án sân bay Lộc An, Khu vực Mũi Nghinh Phong, Khu vực núi Dinh, Khu du lịch nghỉ dưỡng Cỏ May,…

Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm Khu trung tâm Logistics Cái Mép Hạ 800ha.

Về các dự án đầu tư công, Ban QLDA giao thông khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải chịu trách nhiệm cho dự án Cầu Phước An, đường Long Sơn – Cái Mép, Đường 991B.

Sở Giao thông Vận tải xây dựng lộ trình dự án đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Sân bay Gò Găng, Sân bay Cỏ Ống huyện Côn Đảo,…

Nguồn: Cafeland.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.