Trước những khó khăn, vướng mắc, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo tạm dừng lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị trung tâm thành phố Vũng Tàu thành khu đô thị.

Cụ thể, xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 3647/SXD-QHKT ngày 30/8/2022 về việc báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị trung tâm thành phố Vũng Tàu (khu sân bay hiện hữu), UBND tỉnh quyết định tạm dừng công tác lập đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị trung tâm thành phố Vũng Tàu cho đến khi sân bay cũ được di dời và Bộ Quốc phòng ban giao khu đất cho tỉnh quản lý. UBND thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm xử lý những công việc đã thực hiện đối với đồ án quy hoạch này theo đúng quy định.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị của UBND thành phố Vũng Tàu tại văn bản số 6617/UBND-QLĐT ngày 27/7/2022 và ý kiến của Sở

Xây dựng tại báo cáo này để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xử lý dự án trọng điểm Khu đô thị tại sân bay hiện hữu theo đúng quy định hiện hành.

Sân bay đổi sân bay

Vào năm 2020, liên danh Văn Phú – Invest và VCI đã có văn bản gửi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin nghiên cứu, lập quy hoạch và đầu tư sân bay Gò Găng (xã Long Sơn, TP Vũng Tàu). Đổi lại, 2 doanh nghiệp này đề xuất được đầu tư 2 dự án khu đô thị lớn nêu trên.

Khu đất tại sân bay Vũng Tàu hiện hữu (hoạt động bay tại sân bay này chủ yếu dùng cho các loại máy bay trực thăng phục vụ công tác hậu cần, cứu hộ, dịch vụ dầu khí, huấn luyện và đào tạo phi công…) có quy mô khoảng 172 ha.

Liên danh nhà đầu tư trên đã đề xuất phát triển một khu đô thị mới gồm: đô thị nén 35 ha, công viên trung tâm 46 ha, khu trung chuyển và dịch vụ thương mại hỗn hợp 24 ha, trung tâm tài chính và công nghệ 20 ha, tổ hợp biểu tượng đô thị 25 ha.

Sân bay Gò Găng

Theo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, việc xây dựng khu đô thị tại sân bay Vũng Tàu hiện hữu phù hợp theo quyết định điều chỉnh quy hoạch chung TP Vũng Tàu đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đó, để sớm xây dựng sân bay Gò Găng và tái thiết khu sân bay cũ, tỉnh BR-VT đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, trong đó đề nghị sau khi đầu tư xây dựng sân bay mới tại Gò Găng, UBND tỉnh BR-VT sẽ chuyển giao cho Bộ Quốc phòng quản lý và khai thác sử dụng. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị liên quan có trách nhiệm chuyển toàn bộ đất ở sân bay cũ cho tỉnh BR-VT quản lý, chuyển đổi chức năng sử dụng theo đúng quy hoạch chung của TP Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nguồn: cafeland.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.