Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Bà Rịa – Vũng Tàu cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện 04 Cụm công nghiệp.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ban, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện 04 Cụm công nghiệp (CCN) để sớm đưa vào vận hành, cụ thể: CCN chế biến hải sản Bình Châu tại huyện Xuyên Mộc; CCN chế biến hải sản Lộc An tại huyện Đất Đỏ; CCN Hòa Long và CCN Long Phước tại thành phố Bà Rịa.

Song song đó, văn phòng UBND tỉnh cũng được chỉ đạo rà soát, đôn đốc các Sở, ban, ngành tiếp tục thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh về tình hình triển khai các CCN trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, tính đến tháng 12/2020, trên địa bàn tỉnh có 17 CCN, trong đó có 15 CCN được UBND tỉnh giao cho các doanh nghiệp và các địa phương làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng và 02 CCN (CCN Phước Tân – huyện Xuyên Mộc, CCN Tân Phước – thị xã Phú Mỹ) chưa có chủ đầu tư.

Các CCN này đã thu hút được 30 dự án thứ cấp vào hoạt động với tổng vốn thực hiện khoảng 4.686 tỷ đồng và diện tích đất cho thuê khoảng 102,52ha. Các CCN đang hoạt động đã tạo được việc làm cho khoảng 9.100 lao động; đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Báo xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.