Dự kiến trong năm 2020, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ chấm dứt hoạt động của 12 dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.
Cụ thể, tại cuộc họp vừa qua do Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Hữu Thọ chủ trì về báo cáo kết quả xử lý dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh năm 2020, phương hướng và nhiệm vụ năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết đến nay trên địa bàn tỉnh có 69 dự án chậm triển khai.

Riêng trong năm 2020, UBND tỉnh dự kiến sẽ chấm dứt hoạt động của 12 dự án (gồm 4 dự án đầu tư nước ngoài và 8 dự án đầu tư trong nước) do chủ đầu tư chậm triển khai.

Tính từ thời điểm lập phương án xử lý dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014, UBND tỉnh đã chấm dứt hoạt động của 179 dự án; trong đó có 12 khu đất đã được trả lại hiện trạng cho người dân sử dụng, 4 khu đất đã được chuyển đổi quy hoạch và 163 khu đất tiếp tục giữ quy hoạch.

Nguyên nhân là do vướng mắc trong thủ tục đầu tư, hết thời hạn sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, khó khăn trong huy động vốn đầu tư, chưa thu hút được nhà đầu tư; một số dự án chưa nộp tiền thuê đất và san lấp mặt bằng, nhà đầu tư chưa tập trung triển khai dự án, một số nhà đầu tư không có khả năng thực hiện dự án, một số dự án gặp khó khăn về giao thông kết nối…

dat-nen-ba-ria-vung-tau

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đã chấm dứt hiệu lực pháp lý của 69 văn bản chấp thuận đầu tư, trong đó có 25 dự án du lịch, 20 dự án du lịch sinh thái trong rừng, 24 dự án thuộc lĩnh vực khác.

Liên quan đến giãn tiến độ các dự án, từ năm 2014 đến nay, tỉnh cũng đã thực hiện giãn tiến độ cho 93 dự án để nhà đầu tư tiếp tục triển khai, gồm: 12 dự án trong khu công nghiệp, 14 dự án nhà ở và 67 dự án thuộc lĩnh vực khác ngoài khu công nghiệp.

Trong năm 2020, dự kiến UBND tỉnh sẽ tiến hành các thủ tục giãn tiến độ cho 7 dự án ngoài khu công nghiệp và điều chỉnh 5 dự án.

Đến nay đã có 55 nhà đầu tư ký quỹ đầu tư theo quy định với số tiền 281,9 tỷ đồng, 9 dự án hoãn ký quỹ do nhà đầu tư đã đưa vào hoạt động một phần dự án hoặc đất trúng đấu giá.

UBND tỉnh đã giao cho các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tiến độ các dự án theo như cam kết; hết thời hạn được gia hạn sử dụng đất 24 tháng, chủ đầu tư chưa đưa đất vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh xem xét thu hồi đất.

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung, cập nhật thông tin chi tiết về dự án, rà soát về diện tích, địa bàn, lĩnh vực; bám sát việc quản lý, kêu gọi nhà đầu tư. Đối với các dự án vướng mắc, gia hạn, giãn tiến độ cần gắn trách nhiệm của sở, ngành và nhà đầu tư trong quá trình thực hiện.

Nguồn: cafeland.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.