Nhằm đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư ngước ngoài (FDI), UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành kế hoạch hành động tiếp tục triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Ban hành kèm theo kế hoạch hành động, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã thông qua danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2022 – 2025 và chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022.

Dự án sản xuất giấy của Công ty TNHH Kraft of Asia Paperboard & Packaging Nhật Bản đang được xây dựng tại Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Ảnh: CTV

Theo đó, các cơ quan chức năng, ban, ngành tiếp tục nỗ lực thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; các khu công nghiệp đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút thêm nhiều dự án sản xuất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, 9 tháng năm 2022, tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh vốn đầu tư 34 dự án FDI với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 440,64 triệu USD, tăng 32,13% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu hút mới 12 dự án, điều chỉnh tăng vốn 22 dự án. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 442 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký là gần 30 tỷ USD./.

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.